Skip to content
 

O stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Historyków Sztuki jest organizacją integrującą środowisko osób związanych z badaniami i popularyzacją sztuki. Otwarta formuła Stowarzyszania ma służyć wymianie doświadczeń i pogłębianiu wiedzy fachowej z dziedziny historii sztuki w obrębie środowiska naukowego oraz popularyzacji sztuki  na forum publicznym.

Siedziba Stowarzyszenia znajduje się w Warszawie (www.shs.pl). Stowarzyszenie liczy około 1500 członków zrzeszonych w 12 oddziałach terenowych.

Działalność poznańskiego oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki skupia się na zagadnieniach dotyczących Poznania i Wielkopolski. Przedmiotem szczególnego zainteresowania są zarówno kwestie związanie z opracowaniem, ochroną i popularyzacją dziedzictwa kulturowego regionu, jak i problemy wynikające z dynamicznego jego rozwoju. Aktywna działalność Oddziału jest istotna zarówno ze względu na historyczną rolę Wielkopolski jako kolebki państwowości polskiej oraz ośrodka kultury i sztuki polskiej na ziemiach zachodnich, jak i z powodu dynamicznych zmian jakie zachodzą w regionie w obliczu integracji europejskiej.